Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών:

  1. Διοίκηση Τεχνολογίας
  2. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής