Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ψηφιακών Συστημάτων

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 155
2001: 180
2002: 200
2003: 190
2004: 190
2005: 190
2006: 190
2007: 190
2008: 170
2009: 170
2010: 165
2011: 165
2012: 155
2013: 165
2014: 200
2015: 175
2016: 165
2017: 165
2018: 186
2019: 201
2020: 201
2021: 205 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.