Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψηφιακών Συστημάτων

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 220
2001: 250
2002: 270
2003: 270
2004: 280
2005: 280
2006: 260
2007: 250
2008: 250
2009: 230
2010: 230
2011: 240
2012: 200
2013: 150
2014: 200
2015: 220
2016: 240
2017: 240
2018: 270
2019: 280
2020: 280
2021: 283 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.