Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 250
2001: 280
2002: 310
2003: 295
2004: 300
2005: 300
2006: 320
2007: 330
2008: 310
2009: 300
2010: 300
2011: 180
2012: 140
2013: 140
2014: 200
2015: 160
2016: 200
2017: 200
2018: 225
2019: 240
2020: 240
2021: 183 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.