Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 100
2001: 120
2002: 135
2003: 150
2004: 160
2005: 160
2006: 160
2007: 150
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 140
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 160
2017: 160
2018: 180
2019: 195
2020: 195
2021: 217 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.