Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 145
2001: 160
2002: 175
2003: 195
2004: 205
2005: 205
2006: 205
2007: 205
2008: 190
2009: 190
2010: 185
2011: 185
2012: 175
2013: 190
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 170
2018: 208
2019: 225
2020: 225
2021: 250 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.