Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 110
2001: 130
2002: 125
2003: 140
2004: 140
2005: 140
2006: 130
2007: 130
2008: 110
2009: 110
2010: 105
2011: 105
2012: 100
2013: 170
2014: 225
2015: 200
2016: 200
2017: 200
2018: 225
2019: 270
2020: 270
2021: 302 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.