Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης Υπολογιστών

Αριθμός εισακτέων ανά έτος (δεν περιλαμβάνει ειδικές κατηγορίες και μεταγραφές)

2000: 95
2001: 110
2002: 120
2003: 130
2004: 135
2005: 135
2006: 135
2007: 125
2008: 140
2009: 140
2010: 140
2011: 135
2012: 130
2013: 140
2014: 175
2015: 150
2016: 150
2017: 150
2018: 169
2019: 183
2020: 183
2021: 203 *

* Ο αριθμός εισακτέων για το έτος 2021 αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των επιτυχόντων απ'όλες τις κατηγορίες και όχι στον αριθμό των θέσεων που έγιναν διαθέσιμες, και αυτό διότι λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε κάποια τμήματα δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις.