Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2022: 36

Τρέχουσα κατάσταση

Αϊβαλής Κωνσταντίνος
Ακουμιανάκης Δημοσθένης
Βασιλάκης Κωνσταντίνος
Βερνάρδου Δήμητρα
Βιδάκης Νικόλαος
Γεωργίου Ευστράτιος
Γραμματικάκης Μιλτιάδης
Δρακάκης Εμμανουήλ
Καλογεράκης Μιχαήλ
Καραγιαννάκης Δημήτριος
Καραπιδάκης Εμμανουήλ
Κατσαράκης Νικόλαος
Κατσίγιαννης Ιωάννης
Κορνάρος Γεώργιος
Κορνήλιος Νικόλαος
Κουδουμάς Εμμανουήλ
Κυμάκης Εμμανουήλ
Μαγειρόπουλος Εμμανουήλ
Μαλάμος Αθανάσιος
Μαρακάκης Εμμανουήλ
Μαριάς Κωνσταντίνος
Μαυροματάκης Φώτης
Ξεζωνάκης Ιωάννης
Ορφανουδάκης Γεώργιος
Παναγιωτάκης Σπυρίδων
Παπαδάκης Νικόλαος
Παπαδάκης Χαράλαμπος
Παπαδουράκης Γεώργιος
Παπακώστας Ταξιάρχης
Παχουλάκης Ιωάννης
Σιδεράκης Κυριάκος
Στρατάκης Δημήτριος
Σφακιωτάκης Μιχαήλ
Τσικαλάκης Αντώνιος
Τσικνάκης Εμμανουήλ
Φραγκοπούλου Παρασκευή