Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2022: 12

Τρέχουσα κατάσταση

Βασιλειάδης Αχιλλέας
Γκιούρης Θεόδωρος
Κύρκος Ευστάθιος
Κυρμίζογλου Παντελής
Μπόσκου Γεωργία
Νοτόπουλος Παναγιώτης
Παπαδιοδώρου Γεώργιος
Σαμαθρακής Βαγής
Στεφάνου Κωνσταντίνος
Τέγος Γεώργιος
Χατζηπέτρου Κλαίρη
Χατζής Αναστάσιος