Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2016: 1
2018: 2
2022: 16

Τρέχουσα κατάσταση

Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Βαρζάκας Παναγιώτης
Δαδαλιάρης Αντώνιος
Δημητρίου Γεώργιος
Ζυγούρης Νικόλαος
Καρράς Γεώργιος
Κοζύρη Μαρία
Κολομβάτσος Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Μπαζιάνα Περιστέρα
Σπύρου Ευάγγελος
Τζιάλλας Γρηγόριος
Τζιρίτας Νικόλαος
Τσιφτσής Θεόδωρος
Φουκαλάς Φώτιος
Φούρλας Γεώργιος