Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2016: 26
2018: 25
2022: 21

Τρέχουσα κατάσταση

Αθανασιάδου Γεωργία
Βασιλάκης Κωνσταντίνος
Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος
Γλεντής Γεώργιος-Όθωνας
Γουάλλες Εμμανουήλ
Καλόξυλος Αλέξανδρος
Καραγιώργος Γρηγόριος
Κολοκοτρώνης Νικόλαος
Λέπουρας Γεώργιος
Μαλαμάτος Θεοχάρης
Μασσέλος Κωνσταντίνος
Μοσχολιός Ιωάννης
Μπλιώνας Σπυρίδων
Πέππας Κωνσταντίνος
Πλατής Νικόλαος
Σαγιάς Νικόλαος
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Σταυδάς Αλέξανδρος
Τρυφωνόπουλος Χρήστος
Τσελίκας Νικόλαος
Τσούλας Γεώργιος