Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 6
2008: 8
2012: 9
2018: 15
2022: 18

Τρέχουσα κατάσταση

Αγγέλης Κωνσταντίνος
Αδάμ Σταύρος
Αντωνιάδης Νικόλαος
Βαρτζιώτης Φώτιος
Γιαννακέας Νικόλαος
Γκόγκος Χρήστος
Γλαβάς Ευριπίδης
Δουμένης Γρηγόριος
Καρβέλης Πέτρος
Λιάγκου Βασιλική
Λιαροκάπης Δημήτριος
Μάντακας Μάριος
Στεργίου Ελευθέριος
Στύλιος Χρυσόστομος
Τζάλλας Αλέξανδρος
Τσορμπατζόγλου Ανδρέας
Τσούλος Ιωάννης
Φουτσιτζή Γεωργία