Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 6
2008: 9
2012: 9
2022: 9

Τρέχουσα κατάσταση

Αμπατζίδης Δημήτριος
Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδου Μυροφόρα-Ευαγγελία
Καριώτου Γλυκερία
Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος
Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
Τζάνου Ελένη
Φουτάκης Δημήτριος