Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψηφιακών Συστημάτων

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 12
2008: 14
2012: 16
2018: 16
2022: 15

Τρέχουσα κατάσταση

Αβραμούλη Δήμητρα
Αδάμ Γεώργιος
Γερογιάννης Βασίλης
Γκαράνη Γεωργία
Ιατρέλλης Όμηρος
Κακαρόντζας Γεώργιος
Καρέτσος Γεώργιος
Κόκκορας Φώτιος
Λάμψας Πέτρος
Λιόλιος Νικόλαος
Ξενάκης Απόστολος
Σάββας Ηλίας
Σαμαράς Νικόλαος
Χαϊκάλης Κωνσταντινος
Χαραλάμπους Ονούφριος