Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 1
2008: 1
2012: 3
2018: 3
2022: 7

Τρέχουσα κατάσταση

Κόκκινος Παναγιώτης
Λιαπέρδος Γιάννης
Μάργαρης Διονύσης
Ουγιάρογλου Στέφανος
Παπαδημητρίου Θάνος
Πουλόπουλος Βασίλης
Φιλιππόπουλος Πάνος