Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πληροφορικής και Τηλεματικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2008: 7
2012: 12
2018: 11
2022: 18

Τρέχουσα κατάσταση

Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης
Βαμβακάρη Μαλβίνα
Βαρλάμης Ηρακλής
Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Δημητρακόπουλος Γεώργιος
Δίου Χρήστος
Καμαλάκης Θωμάς
Κουσιουρής Γεώργιος
Μιχαήλ Δημήτριος
Μιχαλακέλης Χρήστος
Μπαρδάκη Κλεοπάτρα
Νικολαΐδου Μάρα
Ξύδης Σωτήριος
Ριζομυλιώτης Παναγιώτης
Σοφιανοπούλου Χρύσα
Σταμάτη Τέτα
Τσερπές Κωνσταντίνος