Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 9
2008: 11
2012: 14
2018: 15
2022: 16

Τρέχουσα κατάσταση

Αναστασίου Χρήστος
Βαρσάμης Δημήτριος
Βολογιαννίδης Σταύρος
Βουρβουλάκης Ιωάννης
Ευσταθίου Δημήτριος
Καζαρλής Σπυρίδων
Καλόμοιρος Ιωάννης
Μπαλουκτσής Αναστάσιος
Νικολαΐδης Αθανάσιος
Ούτσιος Ευάγγελος
Παπατσώρης Αναστάσιος
Πολίτης Αναστάσιος
Στρουθόπουλος Χαράλαμπος
Τσιμπίρης Αλκιβιάδης
Τσίτσος Στυλιανός
Χειλάς Κωνσταντίνος