Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 20
2008: 21
2012: 24
2018: 27
2022: 26

Τρέχουσα κατάσταση

Αναστασιάδης Στέργιος
Βασιλειάδης Παναγιώτης
Βλάχος Κώστας
Γεωργιάδης Λουκάς
Δημακόπουλος Βασίλειος
Ευθυμίου Αριστείδης
Ζάρρας Απόστολος
Καβουσιανός Χρυσοβαλάντης
Κόντης Λυσίμαχος-Παύλος
Κοντογιάννης Σπυρίδων
Λιάσκος Χρήστος
Λύκας Αριστείδης
Μαμουλής Νικόλαος
Μανής Γεώργιος
Μπλέκας Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Σταύρος
Νίκου Χριστόφορος
Νομικός Χρήστος
Παληός Λεωνίδας
Παπαπέτρου Ευάγγελος
Παρσόπουλος Κωνσταντίνος
Πιτουρά Ευαγγελία
Τενέντες Βασίλειος
Τσαπάρας Παναγιώτης
Τσιατούχας Γεώργιος
Φούντος Ιωάννης