Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 11
2008: 13
2012: 11
2018: 11
2022: 10

Τρέχουσα κατάσταση

Καζανίδης Ιωάννης
Καμπουρλάζος Βασίλειος
Καραμπατζάκης Δημήτρης
Λάγκας Θωμάς
Μωυσιάδης Ελευθέριος
Παπαδημητρίου Στέργιος
Παπακώστας Γεώργιος
Παχίδης Θεόδωρος
Ράντος Κωνσταντίνος
Τσινάκος Αύγουστος