Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 18
2008: 20
2012: 23
2018: 22
2022: 22

Τρέχουσα κατάσταση

Αλέπης Ευθύμιος
Αποστόλου Δημήτριος
Βενέτης Ιωάννης
Βέργαδος Δημήτριος
Βίρβου Μαρία
Βουγιουκλίδου Άννα
Δεσπότης Δημήτριος
Δουληγέρης Χρήστος
Θεοδωρίδης Ιωάννης
Κοτζανικολάου Παναγιώτης
Κωνσταντόπουλος Χαράλαμπος
Μεταξιώτης Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος Θεμιστοκλής
Πατσάκης Κωνσταντίνος
Πικράκης Άγγελος
Πολέμη Δέσποινα
Σακκόπουλος Ευάγγελος
Σαπουνάκης Αριστείδης
Σωτηρόπουλος Διονύσιος
Τασούλας Ιωάννης
Τσιχριντζής Γεώργιος
Ψαράκης Μιχαήλ