Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 30
2008: 29
2012: 32
2018: 29
2022: 23

Τρέχουσα κατάσταση

Ανδρουτσόπουλος Ιωαννης
Αποστολόπουλος Θεόδωρος
Βασσάλος Βασίλειος
Βασσάλος Παρασκευάς
Βούλγαρης Σπυρίδων
Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Γκρίτζαλης Δημήτριος
Δημάκης Αντώνιος
Καλογεράκη Βάνα
Κατερίνης Παναγιώτης
Κουτσόπουλος Ιορδάνης
Κωνσταντόπουλος Πάνος
Κωτίδης Ιωάννης
Μαλεύρης Νικόλαος
Μαριάς Ιωάννης
Μαρκάκης Ευάγγελος
Ξυλωμένος Γεώργιος
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Πολύζος Γεώργιος
Σταμούλης Γεώργιος
Σύρης Βασίλειος
Τούμπης Σταύρος
Φουστούκου Ευγενία