Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 13
2008: 16
2012: 23
2018: 21
2022: 24

Τρέχουσα κατάσταση

Αντωνόπουλος Χρήστος
Αργυρίου Αντώνιος
Βάβαλης Εμμανουήλ
Βασιλακόπουλος Μιχαήλ
Δασκαλοπούλου Ασπασία
Ευμορφόπουλος Νέστωρ
Καρακωνσταντής Γεώργιος
Κατσαρός Δημήτριος
Κοράκης Αθανάσιος
Λάλης Σπύρος
Λουτρίδης Σπυρίδων
Μούντανος Ιωάννης
Μπαργιώτας Δημήτριος
Μπέλλας Νικόλαος
Παναπακίδης Ιωάννης
Περαντζάκης Γεώργιος
Πλέσσας Φώτιος
Ποταμιανός Γεράσιμος
Ραφαηλίδης Δημήτριος
Σταμούλης Γεώργιος
Σωτηρίου Χρήστος
Τσομπανοπούλου Παναγιώτα
Τσουκαλάς Ελευθέριος
Χροναίος Αλέξανδρος