Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 18
2008: 19
2012: 18
2018: 18
2022: 25

Τρέχουσα κατάσταση

Αντωνιδάκης Εμμανουήλ
Βαρδιάμπασης Ιωάννης
Καλδέρης Δημήτριος
Καπετανάκης Ελευθέριος
Κατσίβελα Ελευθερία
Κόκκινος Ευάγγελος
Κούλη Μαρία
Κουριδάκης Στυλιανός
Κωνσταντάρας Αντώνιος
Κώττη Σπυριδούλα-Μελίνα
Λιοδάκης Γεώργιος
Μακρής Ιωάννης
Μαραβελάκης Εμμανουήλ
Μπαρμπουνάκης Ιωάννης
Μπικάκης Νικόλαος
Νικολόπουλος Χρήστος
Πετράκης Νικόλαος
Πετρίδης Κωνσταντίνος
Σάλτας Βασίλειος
Σταυρουλάκης Γεώργιος
Ταταράκης Μιχαήλ
Φουσκιτάκης Γεώργιος
Φραγκιαδάκης Νικόλαος
Φυτίλης Ιωάννης
Χατζάκης Ιωάννης