Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 30
2008: 31
2012: 31
2016: 40
2018: 37
2022: 34

Τρέχουσα κατάσταση

Αλεξανδροπούλου Ευγενία
Αμπατζόγλου Απόστολος
Βεργίδης Κωνσταντίνος
Βλαχοπούλου Μάρω
Γεωργιάδης Χρήστος
Γιαννουτάκης Κωνσταντίνος
Δασίλας Απόστολος
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Κασκάλης Θεόδωρος
Κίτσιος Φώτιος
Κολωνιάρη Γεωργία
Μαμάτας Ελευθέριος
Μαντάς Μιχαήλ
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος
Μαυρίδης Ιωάννης
Νικολαΐδης Ιωάννης
Ξυνόγαλος Στυλιανός
Παπαδημητρίου Παναγιώτης
Πετρίδου Σοφία
Ρεφανίδης Ιωάννης
Ρουμελιώτης Μάνος
Σακελλαρίου Ηλίας
Σαμαράς Νικόλαος
Σατρατζέμη Μαρία
Σιφαλέρας Άγγελος
Σουραβλάς Σταύρος
Σταυρόπουλος Αντώνιος
Στειακάκης Εμμανουήλ
Ταμπουρής Ευθύμιος
Φουληράς Παναγιώτης
Φούσκας Κωνσταντίνος
Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος
Χρήστου-Βαρσακέλης Δημήτριος
Ψάννης Κωνσταντίνος