Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιστήμης Υπολογιστών

Μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (δεν περιλαμβάνει επισκέπτες, συμβασιούχους, ομότιμους, κλπ.)

2006: 18
2008: 27
2012: 23
2018: 23
2022: 22

Τρέχουσα κατάσταση

Αργυρός Αντώνης
Γεωργακόπουλος Γιώργος
Δημητρόπουλος Ξενοφώντας
Κατεβαίνης Μανόλης
Κομοντάκης Νικόλαος
Μαγκούτης Κωνσταντίνος
Μαρκάτος Ευάγγελος
Μπίλας Άγγελος
Παπαγιαννάκης Γεώργιος
Παπαδοπούλη Μαρία
Παπαευσταθίου Βασίλης
Πλεξουσάκης Δημήτρης
Πρατικάκης Πολύβιος
Σαββίδης Αντώνιος
Στεφανίδης Κωνσταντίνος
Στυλιανού Ιωάννης
Τζίτζικας Γιάννης
Τόλλης Ιωάννης
Τραχανιάς Πάνος
Τσακαλίδης Παναγιώτης
Τσαμαρδίνος Ιωάννης
Φατούρου Παναγιώτα