Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

201990039.0
202087758.8
202196489.6
202299209.9
20231016010.2