Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20191280612.8
20201332513.3
20211399614.0
20221388013.9
20231444514.4