Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20181162911.6
20191124711.2
20201070010.7
20211164511.6
20221173011.7
20231200012.0