Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20181320413.2
20191367813.7
20201397514.0
20211446414.5
20221479214.8
20231527615.3