Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131059010.6
20141167611.7
20151192211.9
20161220612.2
20171227512.3
20181243712.4
20191140511.4
20201187511.9
20211180711.8
20221295013.0
20231380013.8