Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

20131073210.7
20141167811.7
20151185111.9
20161237512.4
20171234712.3
20181180111.8
20191037310.4
20201045010.5
20211051110.5
20221187511.9
20231165011.7