Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1993398212.4
1994469814.7
1995465414.5
1996448914.0
1997437913.7
1998412212.9
1999384012.0
20001479614.8
20011403014.0
20021278012.8
20031373713.7
20041324713.2
20051300213.0
20061322813.2
20071383813.8
20081262112.6
20091287512.9
20101312813.1
20111083110.8
20121080610.8
201396299.6
201494489.4
20151001810.0
201664506.5
201789218.9
201886698.7
201966316.6
202056505.7
202191619.2
202296959.7
20231114511.1