Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

1998445013.9
1999432513.5
20001301513.0
20011122111.2
20021093210.9
20031058410.6
200494949.5
200593289.3
200692499.2
200799239.9
200885318.5
200988188.8
201062416.2
201168936.9
201272037.2
201381158.1
201475597.6
201579958.0
201679668.0
201782218.2
201873327.3
201977397.7
202069507.0
202182758.3
202290399.0
202391759.2