Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ψηφιακών Συστημάτων

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200593379.3
200697279.7
20071027610.3
200887148.7
200987308.7
201070477.0
201174027.4
201276347.6
201379668.0
201472957.3
201583038.3
201688298.8
201786198.6
201874847.5
201965726.6
202060756.1
202172997.3
202288088.8
202390809.1