Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορικής

Βάση εισαγωγής γενικής κατηγορίας

200497259.7
200596829.7
20061015510.2
20071052810.5
200886918.7
200988668.9
201076437.6
201175047.5
201278767.9
201377017.7
201472927.3
201580278.0
201680768.1
201785138.5
201873497.3
201982338.2
202078257.8
202185558.6
202295609.6
202392209.2